Entries by thyquach

Định hướng hoạt động khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp Giấy giai đoạn mới

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Công nghiệp giấy Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Sản lượng giấy các loại tăng trung bình trên 25 %/năm. Cùng với tăng trưởng công nghiệp của […]

Công nghiệp Giấy Việt Nam – Triển vọng và Thách thức

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp giấy có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế, âm thầm đồng hành phụ trợ cho nhiều ngành sản xuất như: Sản xuất bao bì, dùng trong bao gói sản phẩm… cộng hưởng để phát triển các ngành kinh tế khác như: Trồng […]